İletişim

+90 216 631 30 50

İletişim
KATALOG
kanalize-ara

 VİZYON

Teknolojik gelişmelerin ve globalleşmenin dünyayı tek bir pazar haline dönüştürmesinin bilincinde olan KANALİZE, 2002 yılından bu yana olan altyapı hizmet deneyimini   kullanarak vizyonunu Türkiye’nin en hızlı gelişen, hedeflenen tüm yaşam alanlarına benzersiz hizmet anlayışı içinde , müşteri odaklı ve sınırsız hizmet üzerine kurulmuştur.

MİSYON

KANALİZE’nin misyonu, kusursuz hizmette öncü ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle temizlikte, hizmet ve referanslarıyla farklılaşmak, temizliği bir hizmet   anlayışına dönüştürmek ve “ilk”lerini sürdürmek yoluyla sektördeki liderliğini devam ettirmek, verimlilik ve kârlılığını artırarak müşterilerine, hissedarlarına ve çalışanlarına   değer yaratmaktır.

ÇEVRE,İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kuruluş olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayımeydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

 • Sektörümüz için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı;
 • Çevre ve İSG yönetim sistemlerini oluşturmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmeyi;
 • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı;
 • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizden verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmayı;
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi;
 • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında bilinçlendirmeyi;
 • İSG ve çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda iş güvenliği ve çevresel de etkileri göz önünde bulundurmayı;
 • Tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, çevresel zararları ve uygunsuzlukları engelleme odaklıentegre yönetim sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi;
 • Yürürlükte bulunan yasal gereksinimlere uymayı;
 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi;
 • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici kuruluş kültür oluşturmayı;
 • Risk ve gereksinimleri belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi;
 • Paydaşlarımız ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz.

Kuruluş çalışanlarımızla ekip olarak bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel ve iş sağlığı güvenliği sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışanlarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, yasal, müşteri ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKASI

 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörde, yapılan uygulamaların zamanında ve ilgili tüm yasal ve sektörel şartlara uygun olarak tamamlanmasını sağlayarak bilinen ve güvenilir firma olmak;
 • Kuruluş olarak misyonumuz, vizyonumuz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri izleyip kullanarak, müşteri beklentilerinin karşılanması müşteri odaklılık ve liderlik göstererek, kolay ulaşılabilir ve güvenli hizmetler sunan, sektörümüzde güvenilir ve lider firma olarak hizmet vermek,
 • Kuruluş kültürünü ve müşteri odaklılığı temel alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve bölüm hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin performans ölçümleri, izleme ve analiz ile gözden geçirilerek , performansımızı geliştirecek iyileştirici ve düzeltici yaklaşımların benimsenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası bağlamda geliştirilmesi,
 • Kuruluşumuzda ISO 9001 2015, ISIO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 yönelim sistemlerini standard, mevzuat, yasal, kuruluş ve müşteri şartlarımıza uygun olarak “Entegre Yönetim Sistemi” çatısı altında oluşturma ve uygulamayı.şartlarını sağlayıp, sürdürülebilir şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Ekip olarak ve kuruluş misyon ve vizyonumuza uygun hareket etmeyi,
 • Yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmayı,
 • Satış sonrası hizmetler konusunda en iyi desteği vermeyi,
 • Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında şeffaf ve sürekli iyileştirmeye açık bir yönetim sistemi uygulamayı,
 • Kalitenin bir ekip işi olduğunun bilinci ile ekip çalışmalarının etkinliğini, eğitim çalışmalarıyla destekleyerek çalışanların yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamayı,
 • Kalitemizi arttırırken, fiyat performans açısından pozitif ürünleri, müşterilerimizin tam istediği zamanda sunarakrakiplerimiz arasında tercih edilebilir olmayı,
 • Çevresel etkenleri ve ürün yaşam döngülerini belirleyip izlemeyi,
 • Çalışanlarımızın sağlığı ve işyerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almayı ve daima her türlüolumsuz duruma karşı hazırlıklı olmayı,
 • Kalite, Çevre ve KYS yönetim sistemlerinin üst seviye entegrasyonu olan Entegre Yönetim Sistemini planlar veuygularken risk temelli düşünmeli benimsemeyi,
 • Üst yönetim olarak entegreyönetim sistemine müşteri odaklılık çerçevesinde liderlik etmeyi ve liderliği tümçalışanlarımız arasında desteklemeyi kalite politikamız olarak taahhüt ederiz.
 • Kuruluşumuz içerisinde ve dışındaki iş süreçlerimizde liderliğin cesaretlendirilmesi, çalışanlarımızın yetkinliklerini artıracak eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi,
 • Faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, denizcilik ve gemi sanayi sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak amacıyla tüm gereklilikleri geliştirerek yerine getirmektir.
section-icon-hook

Ekibimiz

Kanalize ekibinin, kanalizasyon çözüm yöntemlerinin her alanıyla ilgili uzmanları bulunmakta olup her boyuttaki proje için eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunmamızı sağlar.

Call Now Button