İletişim

+90 216 631 30 50

İletişim
KATALOG

Kaplama Hakkında

Kanalların yapımı esnasında veya sonradan meydana gelmiş olan kusurların (kırık, çatlak, erime, kayma, borular arası açıklık, çökme, betonlaşma, yanlış bağlantı) çeşitli yöntemler ile giderilip kanalın yeniden kullanılır hale getirilmesidir.Bu işlem ile boru hattında kırık ve çatlakların oluştuğu kısım 360 derece özel kimyasallar ve Cam elyaf malzeme kullanılarak içeriden onarılır.Kanal Görüntüleme Robotları ile noktasal olarak tespit edilen kırık ve çatlaklar, Packeradı verilen yastık üzerine sarılan Cam elyaf donatılı malzeme ile basınç altında kaplanır.

Temizlik ve görüntüleme ile tespit edildikten sonra önerilen en kalıcı çözüm komple veya nokta kaplama rehabilitasyon yöntemleridir. Günümüz büyük şehirlerinde yoğun trafik ve çevre şartları göz önüne alındığında kazı yapmaksızın kanalların onarılması mecbur hale geldiğinden kazısız onarım metodu gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Kaplama Yöntemleri

Büyük şehirlerdeki atık suboru hatlarında kazısız rehabilitasyon teknolojileri (KT) giderek önem kazanan ve büyüyen bir alandır. KT, “Minimum Kazı, Minumum Risk” sloganı ile olumlu ve önemli toplumsal boyut kazanmıştır. İleri Batı ülkelerinde KT atıksuda%50, içme suyunda %10’ luk bir paya doğru yükselmiştir. Ülkemizde de kazısız teknolojilerle rehabilitasyonun önem kazanacağı açıktır. Örneğin, İstanbul’da bugün itibariyle %1 –2 olan kazısız atık su tekniği ile rehabilitasyon önümüzdeki yıllarda %10’ lara çıkacaktır. Günümüz uygulamalarında, içme/atık su rehabilitasyon yöntemi ve uygun malzeme seçimi deneme sınama ağırlıklı olarak yüklenici bilgileri ile yapılmaktadır. Bu durum, rehabilitasyon yöntemleri için şartnamelerin hazırlanması yanında, yöntem/yöntemlerin toprak yapısı, boru tipi/çapı özellikleri ve servis bağlantı koşulları ile ilişkilendirilmesini zorunlu kılmıştır. Yöntem seçimindeki doğru çözüm; uygun malzeme/tasarım yanında yeni hattın uzun ömürlü olması ve çevrenin korunmasını da kapsar.

Katalog

Broşür

Contact Us

İletişim

+90 216 631 30 50

E-posta

info@kanalize.com.tr

Call Now Button